วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

อิทธิพลของดาร์วิน กับวิชาการอ้างจาก An Introduction to Renewed Darwinian Theory of Human Behavior ของ Paul R. Lawrence


อิทธิพลของแนวความคิดแบบ วิวัฒนาการนิยม (Evolutionism) ที่เป็นผลผลิตทางความคิดของชาร์ล ดาร์วิน (Darwin Charle Robert ,1809-1882) นักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ซึ่งสร้างแนวคิดเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภายใต้กฏของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
          แรกเริ่ม ดาร์วิน เรียนแพทย์ แต่ด้วยความไม่ชอบทำให้เขาเรียนได้ไม่ดีนัก พ่อของเขาเลยส่งเข้าโรงเรียนเตรียมนักบวช (บาทหลวง) แต่ด้วยความที่เขาสนใจเดินทางท่องเที่ยว สำรวจและศึกษาธรรมชาติ จนได้มีโอกาสเดินเรือไปกับทหารเรืออังกฤษ ในช่วงปีค.ศ.1931 ในแถบชยฝั่งหมู่เกาะทะเลของอเมริกาใต้ และเกาะกาลาปากอส ทำให้เขาสามารถศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา และเขียนหนังสือในปี 1859 ชื่อเรื่อง On of Species by means of Natural Selection หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จากง่ายสู่ซับซ้อน จากสัตว์เซลล์เดียวไปเป็นสัตว์หลายเซลล์ และได้อธิบายกฏแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่มองว่า ผู้แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอด (Survival is Fittest) ซึ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่แข็งรงจะสามารถปรับตัวและดำรงอยู่รอดได้ ในขณะที่กลุ่มอ่อนแอก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไป
          งานของดาร์วิน ถือได้ว่าเป็นงานที่ทันสมัยในช่วงเวลานั้น ซ้ำยังเป็นงานที่กล้าหาญนำเสนอข้อมูลที่ท้าทายความเชื่อของคริสต์จักรอันแข็งแกร่ง ที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ ซึ่งการเผยแพร่งานของเขา ทำให้มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเขา จนกระทั่งปีค.ศ. 1871 เข้าได้พิมพ์หนังสืออีกเล่มหนึ่งเพื่อตอกย้ำความเชื่อของเขาเกี่ยวกับความซับซ้อนภายในสิ่งมีชีวิตหาใช่พระเจ้าไม่ ในงาน Descent of Man ทำให้งานของเขาได้รับการสานต่อ และวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการหันมาทำความเข้าใจสังคมและตัวมนุษย์มากขึ้น กว่าการหลงไปศึกษากับสิ่งที่เรียกว่าเทววิทยา ที่เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้น
          โดยเฉพาะนักสังคมวิทยา ที่ได้นำเอาวิธีการศึกษาแบบดาร์วินเนียน มาศึกษาและอธิบายสังคมของมนุษย์ย์ อย่างอีมิลล์ เดอไคม์ ,ออกุส ก๊อมต์ หรือแม๊กเวเบอร์ รวมถึงนักมานายวิทยา อย่างโบแอส ,มาลีนอฟสกี้ รวมไปถึงนักจิตวิทยา นักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และนักโบราณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นคุณูปการสำคัญของวิธีคิดแบบวิวัฒนาการในแวดวงวิชาการปัจจุบัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...