วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ความไม่แน่นอน

โลกที่เราดำรงอยู่ไม่มีอะไรแน่นอน
สิ่งที่มองเห็นด้วยตากับสิ่งที่เป็นจริง อาจต่างกันได้
แม้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง 5
สิ่งที่เราเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ ที่ทำให้เราคิดและเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
บางทีอาจจะไม่ใช่เสมอไป
ลมที่เราเชื่อว่าพัดพาความเย็น ความหนาว บางครั้งอาจพัดพาเอาไอร้อนมากระทบเราก็ได้
ท้องฟ้าที่มืดครึ้มไม่ได้หมายความว่าฝนจะต้องตกเสมอ
น้ำตกสูงมหึมาอาจไม่ได้เกิดจากสำธารหรือแม่นำ้สายใหญ่ แต่อาจจะเริ่มต้นจากตานำ้เล็กๆที่ผุดขึ้นมา
ดังนั้นในเมื่อสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เป็นมันอาจไม่เหมือนกัน  หรือไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ก็อย่าไปยึดติดหรือถือมั่น เชื่อมั่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอ เหตุอย่างนี้อาจจะไม่ให้ผลอย่างนี้ก็ได้ ....ต้นตะวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...