วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

อิทธิพลสื่อไทยกับพี่น้องลาว


การเคลื่อนไหวของเทคโนโลโยีข้อมูลข่าวสารในโลกยุคไร้พรมแดน ไม่เพียงแต่แค่เรื่องของวัตถุเท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมข้ามแดนระหว่างกันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...