วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ความว่างเปล่า

ในความว่างเปล่า ไม่ใช่ความไม่มีอะไร
แต่ในความว่างเปล่า มันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ ให้เราคิดว่าเราจะเขียนหรือแต่งเติมความว่างเปล่าได้อย่างไร 
กระดาษเปล่าย่อมสร้างจินตนาการให้เราอยากจะเขียน อยากจะวาด หรือระบายอะไรลงไป
เราจะพบว่า ในความว่างเปล่า มันมีอะไรมากมายที่ทำให้เราได้ครุ่นคิด และเขียนถึงมันมากมาย
เรามักจะค้นพบสิ่งต่างๆในความว่างเปล่า  .............ต้นตะวันพันดาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...