วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

เพราะฉันเป็นผู้หญิง ภาพสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงในสังคมลาว

วีดีโอชิ้นนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้หญิงในสังคมลาว และค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผู้หญิงลาวก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นเดียวกับผู้ชายที่สามารถสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้หญิงในสังคมลาวเรียกร้องและต้องการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม
ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้เราเข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมลาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น