วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวคิดทางการแพทย์กับการมองความเจ็บป่วย

แนวคิดทฤษฎีทางด้านการแพทย์
Name of The Perspective      แนวคิดทฤษฎีทางด้านการแพทย์ (Medical Perspective)
Subject Matter                       Strange Thing / Disease เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย

Logic of Thinnking              แนวคิดหลักทางด้านการแพทย์มองว่าร่างกายเป็นระบบของสิ่งมีชีวิต ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีหน้าที่เฉพาะ อวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน มีขอบเขตที่มีความสมดุลแห่งชีวิต และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้  ทฤษฎีนี้เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายทำให้สมดุลของร่างกายเสียไป โดยเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายได้เพิ่มจำนวนขึ้นในอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย แล้วกัดกินทำลายอวัยวะภายใน ระบบภูมิคุ้มกัน และแย่งสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ ในด้านของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามา ร่างกายก็จะใช้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายสิ่งที่บุกรุกเข้ามาเช่น การใช้เม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรคต่างๆ การไอ การจาม การอาเจียน ตลอดจนการขับถ่ายเพื่อขับเชื้อโรคออกจากร่างกาย หากร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งที่บุกรุกเข้ามาได้ก็ไม่แสดงการป่วยออกมา แต่หากร่างกายจัดการกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็จะป่วย ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกที่รุนแรงและทันทีจากภายนอกร่างกายเช่น การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่ำมากอย่างรวดเร็วก็สามารถทำให้ระบบร่างกายทำงานผิดปกติหรือป่วยได้ นอกจากนี้การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เมื่อระบบร่างกายได้เสื่อมสลายลงหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอายุหรือวัย การเติบโตจากวัยเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ถดถอยสู่วัยชราเกิดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆและตาย เช่นเดียวกับโรคเอดส์ที่สัมพันธ์กับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) สายพันธุ์ต่างๆ  ดังนั้นเมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เข้ามาในร่างกายแล้วก็จะแพร่กระจายเข้าไปที่อวัยวะต่างๆโดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองและเซลล์สมองเป็นต้น เพื่อทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำลายเม็ดเลือดขาวที่มีบทบาทสำคัญในการกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายหรือทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...