วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

เปิดปม ธุรกิจขายบริการในจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ตามจังหวดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สัมพันธฺ์กับโลกาภิวัฒน์ และนโยบายอาเซียน ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน รวมทั้งวิถีชีวิตมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น