วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

เปิดปม ธุรกิจขายบริการในจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ตามจังหวดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สัมพันธฺ์กับโลกาภิวัฒน์ และนโยบายอาเซียน ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน รวมทั้งวิถีชีวิตมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...