วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

เวียงจันทน์วันนี้มองลาว การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ที่จะทำให้เราเข้าใจการเติบโตและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน บ้านพี่เมืองน้องของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น