วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

การค้ามนุษย์ในลาว


วีดีโอชื้นนี้ นำเสนอภาพปัญหาการค้ามนุษย์และการต่ต้านการค้ามนุษย์ในประเทศลาว ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงและเด็กในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่สาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...