วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

เออีซีกับอุดรธานี

แม้ว่าจังหวัดอุดรธานีจะไม่มีพรมแดนติดกับปรเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็เป็นเมืองที่มีรอยต่อกับจังหวัดหนองคายที่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่นำ้โขงเป็นเส้นแบ่ง แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนและแรงงานข้ามชาติเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น