วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

การลดความเปราะบางและการเพิ่มโอกาสให้กับผู้หญิงลาว

วีดีโอสารคดีชี้นนี้ ให้ภาพของผู้หญิงในสังคมลาวที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการลดทอนความสามารถของผู้หญิง เพ่ืื่อให้เกิดความเข้าใจและมองถึงโอกาสของผู้หญิงลาวในสังคมในอนาคต ที่สำคัญคือเรื่องของโอกาสของผู้หญิงในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะในชนบทเพราะโอกาสในการศึกษาสามารถทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างทัดเทียมกับผู้ชายมากขึ้น สารคดีชิ้นนี้จึงนำเสนอมุมมองของผู้หญิงลาว ความคาดหวังและสิ่งที่พวกเธอต้องการได้รับการสนับสนุนในสังคมลาวให้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...