วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

EROTIC CAPITAL ทุนอีโรติก โดย นัฐวุฒิ สิงห์กุล

Catherine Hakim (2010)ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางกามรมณ์ (Erotic Capital) ที่มีการนำเสนอองค์ประกอบทั้งหมด 7 ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับความคิดในเรื่องของแรงงานในเชิงอารมณ์(Emotion labour) โดยแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางกามรมณ์หรือความใคร่ มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในวัฒนธรรมของเพศวิถีในสังคมสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(affluent modern society) ซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดของการจัดหาคู่หรือการแต่งงานเท่านั้น(mating and marriage market) แต่ยังมีความสำคัญอย่างมากในตลาดของแรงงาน สื่อสารมวลชน การเมือง โฆษณา กีฬาและศิลปะ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งในมุมมองของHakim มองว่าผู้หญิงโดยทั่วไปมีทุนทางด้านกามรมณ์ (erotic capital) มากกว่าผู้ชาย โดยลักษณะ7 อย่างที่ถูกนำมาใช้พิจารณาเรื่องทุนทางด้านกามรมณ์คือ
1.ความสวยงาม(beauty)คือส่วนประกอบที่เป็นศูนย์กลางหลักที่ชัดเจน แม้ว่าความสวยงามจะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามตามช่วงเวลาต่างๆที่สะท้อนให้เห็นว่าความสวยงามเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง เช่นในยุโรปตะวันตก นางแบบหรือแฟชั่นโมเดลที่สวยงามจะต้องผอมสูง ในบางสังคมของแอฟริกานิยมผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่ที่มีลักษณะของการยั่วยวนในกาม หรือในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ผู้หญิงนัยน์ตาเล็กและริมฝีปากบางอวบอิ่มเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาว่าสวยงามบอบบางอ่อนช้อย ในขณะที่สังคมสมัยใหม่เน้นอยู่ลักษณะที่มีเป้าหมายในลักษณะของภาพถ่าย(photogenic features) ที่ผู้ชายและผู้หญิงมีตาและปากใหญ่และใบหน้าเหมือนประติมากรรมหรือรูปปั้นแกะสลัก รวมทั้งลักษณะของสีผิวที่น่าดึงดูดใจและมีเสน่ห์
2. ความดึงดูดใจทางเพศ (Sexual attractiveness) ที่แบ่งแยกจากความสวยงามในยุคคลาสสิค ที่ขยายไปมากกว่าสิ่งที่ดึงดูดใจบนเรื่องร่างที่ปรากฏเพียงอย่างเดียว หรือความเซ็กส์ซี่ของร่างกาย(sexy body) ไปสู่การมีลักษณะดึงดูดใจทางเพศ(sex appeal)ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ(personality)และสไตล์(style) ความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย วิถีหรือแนวทางของการดำรงชีวิตในโลกและลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งการเคลื่อนไหว การพูดหรือพฤตกรรมบางอย่าง คนที่อายุอ่อนเยาว์จะมีความดึงดูดทางเพศมากแต่มันสามารถค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งรสนิยมส่วนบุคคลมีความหลากหลาย ในโลกตะวันตก ผู้ชายจะสนใจเริ่มแรกกับหน้าอก สะโพกและขา ผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็ก ผอมบางหรือบางคนชอบผู้หญิงที่สง่างาม เช่นเดียวกับผู้หญิงบางคนที่ชอบผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อและร่างกายแข็งแรง บางคนก็ชอบรูปร่างผอมบาง สง่างามเป็นต้น
3. การกำหนดหรือยืนยันทางสังคม (definitely social) เช่น ความสุภาพนิ่มนวล ความมีเสน่ห์ ทักษะทางสังคม(social Skill)ในปฏิสัมพันธ์ ความสามารถที่จะทำให้คนบางคนชอบคุณ รู้สึกสบายและมีความสุข มีความต้องการที่จะรู้จักคุณ ต้องการมีความสัมพันธ์ มีความปรารถนาและความต้องการในตัวคุณ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างมูลค่า
4. ความมีชีวิตชีวา (Liveliness) ที่เป็นการผสมผสานของความสมบูรณ์ทางกายภาพ(physical fitness) มีพลังทางสังคม (Social energy)และมีอารมณ์ขันที่ดี (good humour) ที่แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตจำนวนมากของพวกเขาที่สามารถสร้างความดึงดูดใจอย่างมากกับคนอื่น ที่ความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรมถูกแสดงออกผ่านทักษะของการเต้นรำ การขับร้องและกิจกรรมนันทนาการอย่างอื่น เช่น กีฬา เป็นต้น
5.ภาพตัวแทนทางสังคม (social representation) เช่นสไตล์ของการแต่งตัว การแต่งหน้า การใช้น้ำหอมการใส่เพชรทอง หรือการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับอื่นๆ รูปแบบของทรงผมที่คนเหล่านี้ประดับ สวมใส่และตกแต่งเพื่อประกาศหรือแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคมของพวกเขารวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่
6. เพศวิถีของตัวเอง(Sexuality itself) มันคือศักยภาพหรือความสามารถทางเพศ (Sexual competence) พลังงาน (Energy) จินตนาการเกี่ยวกับกามรมณ์และความรักใคร่( erotic imagination ) การแสดงออกอย่างสนุกสนานเต็มที่(playfulness)และสิ่งอื่นๆที่จะสร้างความพึงพอใจทางเพศให้กับคู่ของความสัมพันธ์

7. ความอุดมสมบูรณ์และการให้ผลผลิตของพวกเธอ(Fertility) ในบางสังคมความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปสู่การแต่งงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับหน้าที่ในการผลิตซ้ำ การให้กำเนิดสมาชิก ที่สะท้อนผ่านความสมบูรณ์ของทารกและความสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...